<We_can_help/>

What are you looking for?

>O dogodku

Pogosta vprašanja

Datum Innovative All-nighterja?

Letošnji dogodek bo potekal 18. in 19. Novembra na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani.

Kaj je Innovative All-nighter?

Innovative All-nighter je študentski poslovni hekaton na katerem tekmovalci iščejo rešitve za poslovne izzive podjetij in poteka skupaj 24 ur. Namenjeno je iskanju novih idej in rešitev s ciljem približevanja podjetij mladim (njihovih proizvodov, storitev ali blagovnih znamk).

Kako poteka tekmovanje?

V prvi uri tekmovalnega dne vsaka skupina tekmovalcev izbere podjetje oz. izziv (po sistemu „prvi pride, prvi izbere“). Število skupin na podjetje je omejeno. Po izboru podjetja imajo tekmovalci na voljo še 23 ur za pripravo in predstavitev svoje ideje oz. rešitve izziva.

Kdo lahko sodeluje in kakšna je prijavnina?

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi, ki imajo status študenta, ne glede na to iz katere fakultete ali univerze prihajajo. Tekmovalci lahko tekmujejo v skupinah z največ štirimi člani.

Prijavnina znaša 5 eur na osebo v primeru posamične prijave in 15 eur na skupino v primeru posamične prijave in 15 eur na skupino v primeru skupinske prijave.Prijavnina vključuje “goodie bag” naših sponzorjev, s super darili, ugodnosti za prehrano celih 24 ur pri partnerskih dostavljalcih hrane, darilo Innovative All-nighter, mentorstvo in materiale.

Lahko sodelujem tudi če mislim, da moj študij ni povezan s konceptom Innovative All-nighter-ja?

Verjamemo, da je mogoče inovativne ideje najti kjerkoli, zato je tekmovanje odprto za vse.

Lahko sodelujejo tudi tuji študentje?

Sodelujejo lahko tudi tuji študentje, v kolikor so del skupine s slovenskimi tekmovalci. Oddaja končnega izdelka mora biti v slovenskem jeziku.

Se lahko prijavim brez skupine?

Študentje se lahko prijavijo v že oblikovanih skupinah ali posamično – v tem primeru ti organizatorji oblikujemo skupino.

Kako mora izgledati končni izdelek?

Oblika predstavljene idej oz. rešitve ni v naprej opredeljena, pomembno je le dvoje: inovativnost in izvedljivost v praksi (ideja mora biti celovita, upoštevati mora prednosti in omejitve podjetja ter vsebovati finančni in časovni načrt). Predstavitev ideje oz. rešitve poteka pred tričlansko strokovno žirijo, vsaka skupina pa mora pripraviti »ppt« ali »Prezi« predstavitev ter opis ideje oz. rešitve v obsegu ene strani oz. »one pager«.

Kako je poskrbljeno za spanje in prehrano?

Za hrano in pijačo bomo poskrbeli mi. Zagotovljeni bodo tudi prostori za spanje, spalno vrečo pa prinese vsak tekmovalec sam.

Prijavite se: