<We_can_help/>

What are you looking for?

>Splošni pogoji in pravila

UVODNE DOLOČBE

 1. Organizator tekmovanja Innovative All-nighter je društvo TopEF, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Tekmovanje se izvaja v sodelovanju s partnerskimi podjetji, ki zagotovijo poslovne izzive (v nadaljevanju: partnerska podjetja). Tekmovanje je namenjeno vsem študentom, osebam z aktivnim študentskim statusom (v nadaljevanju: tekmovalci). Tekmovanje se izvaja z namenom spodbujanja študentske iniciative, spodbujanje inovativnosti in povezovanja študentov s partnerskimi podjetji. Člani društva TopEF, ki niso člani ožje organizacijske ekipe lahko sodelujejo na dogodku.
 2. Tekmovanje poteka v slovenskem jeziku, vendar pa je član tekmovalne skupine lahko tudi tujec in so tako lahko zaključne predstavitve in oddan materiali v angleščini.
 3. Tekmovanje poteka od 17.5.2019 do 18.5.2019.
 4. Tekmovalci se morajo pred tekmovanjem prijaviti, prijave se bodo pobirale v elektronski obliki preko spletne prijavnice. Tekmovalci se lahko prijavijo posamično in jim je skupina dodeljena s strani organizatorjev ali pa se prijavijo v skupini (3 – 4 člani). Prijavnina znaša 5 EUR na osebo v primeru individualne prijave in 10 EUR na skupino v primeru skupinske prijave. Prijave bodo odprte od 17. 4. 2019 do zapolnitve 300 prostih mest.
 5. Odjava je možna do 10 dni pred dogodkom, z poslanim mailom na info@innovativeallnighter.com.
 6. Tekmovalna skupina se na začetku tekmovanja odloči za katero partnersko podjetje bo iskala rešitev. Vsako partnersko podjetje ima v naprej določeno število mest, mesta pa se polnijo po principu »hitri prsti«.
 7. Tekmovalci s sodelovanjem jamčijo, da je rešitev plod njihovega dela in ne krši zakonov, upošteva intelektualno lastnino ter patente, blagovne znamke in lastnino tretjih oseb.
 8. Organizator in partnerska podjetja imajo pravico diskvalificirati vsako rešitev, ki ni v skladu s pravili predstavljenimi na dan dogodka ali splošnimi pogoji in pravili tekmovanja. Pravila, med drugim tudi določajo, da tekmovalci ne smejo biti bližje sorodveno povezani z vodstvenimi predstavniki podjetja, katerega iziv rešujejo. Tovrstni primeri se rešujejo na podlagi subjektivne ocene komisije organizatorja.
 9. Tekmovalci se s sodelovanjem strinjajo, da vse moralne pravice rešitve ostanejo v lasti organizatorja in partnerskega podjetja. Tekmovalec soglaša s prenosom vseh materialnih avtorskih pravic, lastniških pravic in rešitve tekmovalca organizatorja primera s trajnim, izključnim in ozemeljskim neomejenim dostopom do vseh materialnih avtorskih pravic za reprodukcijo, distribucijo, avtorske pravice, pravice urejanja, javni prikaz, javno uporabo, objavo in uporabo, v celoti, vsaka rešitev na kakršenkoli način brez dodatne kompenzacije med poslovnim pragom in po njej.
 10. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi se lahko zgodila neposredno ali posredno zaradi udeležbe na Innovative All-nighterju ali zaradi uporabe ali sprejemanja katere koli nagrade ali zaradi nezmožnosti sprejemanja ali uporabe nagrade. Poleg tega organizator in partnerska podjetja ne prevzemajo nobene odgovornosti za: (1) tehnične težave, vključno z razčlenitvijo katerega koli mobilnega telefona, računalnika, omrežja, strojne opreme ali programske opreme; (2) nedostopnost katere koli storitve; (3) elektronske ali človeške napake, ki se lahko pojavijo pri organiziranju tekmovanja Innovative All-nighter; ali (4) kakršnekoli poškodbe ali poškodbe osebe ali premoženja, neposredno ali posredno, delno ali v celoti povzročene zaradi sodelovanja na tekmovanju Innovative All-nighter.
 11. Vsako partnersko podjetje ima največ 11 tekmovalnih skupin izmed katerih se izbere skupine, ki dosežejo prvo, drugo in tretje mesto.
 12. Zmagovalno ekipo določi najmanj tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz predstavnika/e partnerskega podjetja, gosta iz gospodarstva in predstavnika organizacijske ekipe. Komisija vse odločitve sprejema soglasno.
 13. Zmagovalna ekipa vsakega partnerskega podjetja prejme nagrado v vrednosti 1.000,00 EUR neto. Nagrade za drugo in tretje mesto so materialne, v kolikor jih zagotovi partnersko podjetje.
 14. Tekmovalci bodo imeli 24 ur, od začetka tekmovanja do oddaje svoje rešitve na tako imenovanem »one pager-ju« (enostranski opis rešitve po predlogi organizatorja). Po preteku časa dokumenta ni več mogoče oddati. Skupina, ki dokumenta ne odda v predpisanem času je diskvalificirana.
 15. Po oddaji se rešitve za vsako ločeno partnersko podjetje predstavi komisiji. Vsaka predstavitev traja največ 5 min, nato ima komisija čas za postavljanje vprašanj.
 16. Komisija zmagovalne rešitve razglasi na zaključni predstavitvi.
 17. Za namen zagotavljanja strokovne in učinkovite storitve mora organizator voditi evidenco o osebnih podatkih. To so vse informacije, zbrane na prijavnem obrazcu. Organizator in partnerska podjetja vse osebne podatke obravnavajo kot zasebne in zaupne. Podatke se zapisuje v elektronski zbirki podatkov in / ali v papirni datoteki. Vsak tekmovalec ima pravico, da si ogledate podatke, ki jih organizator o njemu hrani. Organizator lahko podatke o tekmovalcih posreduje tudi partnerskim podjetjem, ki sodelujejo na tekmovanju.
 18. Organizator lahko tekmovalcem posreduje informacije o partnerskih podjetjih, povabila na njihove dogodke, predstavitve njihovih proizvodov ali storitev, akcijske ponudbe ali odprte kadrovske priložnosti.
 19. Tekmovalec s sodelovanjem daje soglasje za fotografiranje na dogodku, videoposnetek ali avdio posnetek, njihova reprodukcija ostane last avtorja in jih lahko organizator javno uporabi za namene promocije ali predstavitev tekmovanja. Poleg tega se tekmovalec odpoveduje kakršni koli pravici do pregleda ali odobritve končnega videoposnetka. Razume, da je privolitev večna in zavezujoča. Tekmovalec soglaša, da se lahko slike dogodka javno objavijo, kot del spletne strani organizatorja in / ali drugih trženjskih gradiv.
 20. Tekmovalec in organizator morebitne nesporazume rešujeta sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
 21. Vsak tekmovalec je odgovoren, da prebere in razume zgoraj navedene informacije in ob prijavi na tekmovanje soglaša z organizatorjem, da hrani njegove osebne podatke.
Prijavi se na Innovative All-nighter 2019
Zmagaj in si poleg nagrade zagotovi priložnost za razvoj!
17. in 18. maja 2019 bomo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani združili nezdružljivo - tekmovanje s sodelovanjem in učenje z zabavo.